آیا تلفن همراه عامل سرطان است؟

آیا تلفن همراه عامل سرطان است؟

دانلود فایل: هنوز هیچ داده علمی اثبات شده ای، خطرناك بودن امواج تلفن همراه را تایید نكرده است؛ با این حال، كاهش مدت مكالمه و استفاده از هندزفری برای مكالمات طولانی و قرار دادن گوشی در حداكثر فاصله از بدن در مدت مكالمه، می تواند راهكارهایی برای كاهش میزان انرژی جذب شده از میدان رادیویی باشد.


به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، تلفن همراه در بعضی رسانه ها بعنوان عامل خطرناك بیماری مثل سرطان معرفی شده، در حالیكه تابحال هیچ مدرك علمی عرضه نشده است كه در آن تلفن همراه عامل به وجود آورنده تومورهای مغزی و یا دیگر سرطان ها در بشر معرفی شده باشد. اجماع جهانی دانشمندان بر آن است كه سیگنال های ضعیف و كم توان تولیدشده به وسیله تلفن همراه انرژی كافی برای تاثیر بر مواد ژنتیكی را ندارد.
از طرفی برخی معتقدند زندگی در نزدیكی محل نصب BTS (ایستگاه های تقویت سیگنال های تلفن همراه) خطرناك است. در صورتی كه معمولا شدت سیگنال های رادیویی در منازل مسكونی مجاورBTS ها از سخت گیرانه ترین حدود راهنماها و استانداردهای بین المللی هم كمتر است. تنها در نقاط خیلی نزدیك به آنتن ها ممكن است شدت سیگنال های رادیویی نزدیك حد این پرتوها باشد. در اغلب موارد ایستگاه ها برروی ساختمان های بلند نصب می شوند و شدت پرتوهای رادیویی در محل استقرار مردم، از یك درصد حدود پرتوگیری از پرتوهای رادیویی طبق استانداردهای بین المللی هم كمتر است.

در مراكز درمانی به علائم اخطار تلفن همراه توجه كنید
البته ممكن است در بیمارستان ها در مورد استفاده از تلفن همراه محدودیت هایی وجود داشته باشد. دلیل این مورد این است كه سیگنال های رادیویی ارسالی توسط تلفن همراه ممكن است در فاصله های كم با وسائل و تجهیزات پزشكی تداخل تولید كند و سبب اختلال در عملكرد آنها شود. ازاین رو سفارش می گردد در مراكز درمانی به علائم اخطار و دستورالعمل راهنما در مورد تلفن همراه توجه گردد.
برخی ممكن است تصور كنند كه استفاده از تلفن همراه برای افرادی كه از ضربان ساز مصنوعی قلب (Pacemaker) استفاده می نمایند، خوب نیست؛ باید توجه داشت انواع ضربان ساز قلب در برابر سیگنال های رادیویی دارای سطوح ایمنی متفاوتی هستند، ازاین رو افرادی كه از ضربان ساز مصنوعی قلب استفاده می نمایند و مایل به استفاده از تلفن همراه هم هستند، باید از سفارش های متخصص قلب خود پیروی كنند.
بر اساس اطلاعات سایت سازمان انرژی اتمی، در صورت استفاده افراد دارای ضربان ساز مصنوعی قلب (Pacemaker) از تلفن همراه توجه به سفارش های سازمان جهانی بهداشت (WHO) می تواند راهنمای خوبی باشد. همچون اینكه همواره فاصله ۱۵ سانتیمتری بین گوشی همراه و ضربان ساز مصنوعی قلب حفظ شود، از گذاشتن تلفن همراه در نزدیكی ضربان ساز مصنوعی مثلا در جیب خودداری شود، همینطور با رجوع به راهنمای ضربان ساز مصنوعی قلب و اطلاع از سطح پرتورهای RF كه در آن اختلال تولید نمی كند و هم رجوع به راهنمای تلفن همراه و اطلاع از سطح امواج RF تولیدی آن، اطمینان حاصل شود كه كاربرد تلفن همراه تولید ریسك نمی كند.
اما درباره اینكه تلفن همراه برای كودكان می تواند چه مشكلاتی داشته باشد؛ باید توجه گردد كه تلفن های همراه اسباب بازی نیستند و بهتر است والدین در موارد لازم و در صورت لزوم، تلفن همراه را در اختیار كودكان قرار دهند. هم اكنون استفاده از تلفن همراه برای كودكان ممنوعیتی ندارد، ولی بهتر است سطح دسترسی و مدت كاربرد محدود شود.

محصولات جانبی تلفن های همراه چقدر بازدارنده اند؟
تلفن های همراه با رعایت استانداردهای ایمنی طراحی و ساخته می شود؛ با این حال محصولات جانبی تلفن های همراه، همچون حفاظ های موبایل، باطری های مخصوص و یا برچسب هایی وجود دارد كه سازندگان آن ادعا می كنند با كاربرد آنها، جذب امواج تلفن های همراه كاسته می شود. با این حال، تابحال هیچ دلیل علمی وجود ندارد كه تایید كند این حفاظ ها قادر به كاهش شدت پرتوگیری ناشی از امواج الكترومغناطیسی هستند. همینطور باطری ها و كارت هایی تولید شده كه ادعا می گردد با تولید نویز اثرات پرتوهای تلفن های همراه را خنثی می كنند. اما پایه علمی این ادعا به وسیله مجامع علمی تایید نشده و انجمن آزمایشگاه های مستقل اروپا آن را تایید نكرده است.
سازمان جهانی بهداشت سفارش می كند با كاهش مدت زمان مكالمه و استفاده از هندزفری جهت افزایش فاصله گوشی از بدن، میزان جذب انرژی از امواج رادیویی تابشی از تلفن های همراه را كاهش دهید اما هم اكنون اخطار خاصی در ارتباط با كاربرد تلفن های همراه لزوم ندارد.
البته با عنایت به اینكه ریسك كاربرد تلفن همراه هنوز دقیقا معلوم نیست، نمی توان اظهار نمود كه استفاده از هندزفری ریسك را می كاهد بلكه می توان گفت به علت افزایش فاصله تلفن تا سر می تواند سبب كاهش مقدار انرژی جذب شده از میدان های رادیویی تلفن های همراه در ناحیه سر شود. هندزفری را می توان برای راحتی در مكالمه با تلفن های همراه به كاربرد. از طرفی ممكن است در صورت قراردادن تلفن همراه در محل نامناسب جذب انرژی در بافت های دیگر مانند كمر كه تلفن در نزدیكی آنها قرار می گیرد، افزایش یابد.
همچنین برخی تولیدكنندگان لوازم جانبی تلفن های همراه ادعا می كنند می توانند سر را در مقابل پرتو رادیویی محافظت كنند، اما با عنایت به این كه خطرات میدان های رادیویی تلفن های همراه هنوز اثبات نشده است، نمی توان ادعای سازندگان این گونه لوازم جانبی برای تلفن های همراه را منطقی دانست. برخی از این لوازم چیزی به جز یك غلاف فلزی كه تلفن را پوشانده، نیست. تحقیقات نشان داده است كه این گونه لوازم آن طور كه در تبلیغات آنها ادعا می گردد مفید نیستند و حتی برخی از آنها می توانند در عملكرد صحیح تلفن اختلال تولید كنند و سبب افزایش انرژی دریافتی شوند.

آیا حدودی برای پرتوگیری امواج رادیویی وجود دارد؟
در خیلی از سازمان ها و كشورها استانداردهایی برای پرتوگیری از امواج رادیویی و مایكروویو تدوین شده است. این استانداردها حدود را برای پرتوگیری شاغلان و مردم عرضه داده اند. در ایران نیز، استاندارد ملی با عنوان «حدود پرتوگیری پرتوهای غیریونساز» با كد مصوب ۸۵۶۷ در سال ۱۳۸۵ توسط كارشناسان امور حفاظت در برابر اشعه كشور به تصویب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده است. این استاندارد برپایه آخرین یافته های بین المللی كه مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است، تنظیم شده و از سایت رسمی سازمان انرژی اتمی ایران قابل دسترسی است.
با توجه به شدت بسیار كم میدان های الكترومغناطیسی اطرافBTS ها در محل های استقرار مردم، اندازه گیری مرتب میدان های اطراف هزاران آنتن در سطح كشور توسط كارشناسان امور حفاظت در برابر اشعه لزوم ندارد. این امور تجهیزات اندازه گیری مورد نیاز برای تخمین سطح پرتوگیری رادیویی در مردم و شاغلان را در اختیار دارد و كارشناسان برپایه ضوابط مشخص شده، پرتوهای اطراف BTSها را اندازه گیری و كنترل می كنند تا اطمینان حاصل كنند كه دارندگان مجوز یا پروانه برای نصب BTS ها مقررات مربوطه را رعایت می كنند.
در نهایت باآنكه هنوز داده علمی اثبات شده ای در خصوص خطرناك بودن تلفن همراه در دست نیست اما همه افراد می توانند با رعایت دو نكته پرتوگیری از امواج رادیویی اطراف آن را به حداقل ممكن كاهش دهند: كاهش مدت مكالمه و استفاده از هندزفری برای مكالمات طولانی و قرار دادن گوشی در حداكثر فاصله از بدن در مدت مكالمه؛ زیرا با افزایش زمان مكالمه، میزان انرژی جذب شده از میدان رادیویی افزایش می یابد.1396/11/26
16:07:40
5.0 / 5
4543
تگهای خبر: تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱
IT File دانلود فایل
itfile.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانلود فایل محفوظ است

دانلود فایل

دانلود و اشتراک گذاری فایل