واقعیت پیش رفتن یا نرفتن شبكه ملی اطلاعات چیست؟!

واقعیت پیش رفتن یا نرفتن شبكه ملی اطلاعات چیست؟!

به گزارش دانلود فایل شبكه ملی اطلاعات در حالی به یكی از مهم ترین پروژه های ارتباطی كشور تبدیل گشته كه مركز ملی فضای مجازی، تحقق ۸۰ درصدی شبكه ملی اطلاعات را قبول ندارد و آمار اعلام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را رد می كند.


به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، اساس شبكه ملی اطلاعات از سال 1384 با عنوان اینترنت ملی نهاده شد، اما از سال 1392 در شورایعالی فضای مجازی بازتعریف و سند تبیین الزامات آن در سال 1395 در این شورا تصویب گردید. هم اكنون مركز ملی فضای مجازی ناظر بر اجرای شبكه ملی اطلاعات است و تهیه معماری نهایی این شبكه را بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده تا میزان پیشرفت شبكه را بر اساس این معماری تعیین كند.
با این وجود، بنظر می رسد آن طور كه وزارت ارتباطات می گوید ۸۰ درصد شبكه ملی اطلاعات محقق شده است، این آمار مورد قبول مركز ملی فضای مجازی نیست و درحالی كه اهداف برنامه ششم توسعه باید تا سال ۱۴۰۰ محقق شود، انتقادها نسبت به رشد شبكه ملی اطلاعات كه می توان آنرا مهم ترین هدف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم دانست، رو به افزایش است.
شورایعالی فضای مجازی تعریفی از شبكه ملی اطلاعات عرضه كرده كه این تعریف هم در مصوبه نخست شورایعالی فضای مجازی در دی ماه ۹۲ و هم در سند تبیین الزاماتی كه در سال ۹۵ در این شورا تصویب شده، مشخص است و از سویی اعضای شورا معتقدند تعریف وزارت ارتباطات از پروژه شبكه ملی اطلاعات باید بر اساس تعریفی باشد كه در شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
فاقد طرح نهایی شبكه ملی اطلاعات هستیم
ابوالحسن فیروزآبادی -رییس مركز ملی فضای مجازی- تیر ماه سال جاری با انتقاد از روند رشد شبكه ملی اطلاعات، اظهار داشته بود: ما مصوبات را داریم ولی انسجام اجرایی یا زنجیره اجرایی ما كامل نیست. ما روی كاغذ ناظر شبكه ملی اطلاعات هستیم و وزارت ارتباطات مجری است. ناظر شرایطی دارد؛ بودجه و ساختار می خواهد كه نه بودجه و نه ساختار تعریف شده و نه حوزه مداخله نظارتی ما مشخص است. مجری هم تعریفی كه از شبكه ملی اطلاعات دارد، برداشت های خودش است حتی در خود شورایعالی فضای مجازی هم برداشت های متفاوتی دارند.
وی درباره ی روند پیشرفت شبكه ملی اطلاعات هم اظهار داشت: هم اكنون ما فاقد طرح و معماری نهایی مبتنی بر تببین الزامات هستیم. وزارت ارتباطات در حال تهیه این طرح و معماری است و امیدواریم سرعت بیش تری پیدا كند. هر چند همین الان می شود شاخص هایی را ارائه كرد، همچون اینكه میزان ترافیك داخلی، میزان اقتصاد فضای مجازی و میزان تعلق به پلتفرم خارجی، اما ما منتظریم كه طرح و معماری نهایی داشته باشیم. چونكه طرح معماری كنونی مربوط به قبل از تبیین الزامات است، اما اگر معماری مشخص شود، می توان عدد دقیق تری داد كه چند درصد شبكه ملی اجرا شده است.
این اظهارات، واكنش مسئولان ارتباطی را به دنبال داشت و حمید فتاحی -مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت- اظهار نمود: توانستیم مطابق تكالیف قانونی خود، ۸۰ درصد لایه زیرساخت شبكه ملی اطلاعات را محقق و زمینه را برای توسعه دولایه دیگر شبكه ملی اطلاعات یعنی لایه خدمات و محتوا فراهم نماییم. زیرساخت ها آماده است و ما امیدواریم متولیان لایه خدمات و محتوا هم عزم و اراده خویش را جزم كنند و برای پیشرفت كشور و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب به میدان بیایند.
تحقق ۸۰ درصدی مورد قبول شورا نیست
اما بنظر می رسد این ها مورد قبول مركز ملی فضای مجازی نیست و شورایعالی فضای مجازی هم اعتقاد دارد گزارشی كه از وزارت ارتباطات برای رئیس جمهوری و سایر مقامات عالی كشور ارسال و در آن اظهار كرده بودند كه در تحقق شبكه ملی اطلاعات ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند، كاملا مورد تایید قرار نگرفته است.
یكی از مواردی كه سبب شده این شورا تحقق ۸۰ درصدی شبكه ملی اطلاعات را قبول نداشته باشد، این است كه مطابق تعریف صحیح شبكه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی كشور باید شبكه ملی اطلاعات باشد كه دارای دو زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی برای خدمات پایه كاربردی مورد نیاز شبكه تعریف شده كه بر اساس آن بتوان دیتاسنترها را سامان داد، شبكه های اجتماعی بومی را فعال كرد و خدمات پایه كاربردی مثل خدمات ابری، موتورجست وجوی بومی، پیام رسان های اجتماعی و شبكه های توزیع محتوا بر اساس آن در داخل شبكه ملی ارائه شوند.
این در صورتی است كه طبق آنچه اعلام می شود، یكی از مشكلاتی كه شبكه های اجتماعی داخلی در رقابت با شبكه های خارجی با آن روبرو هستند، نبود این زیرساخت های اطلاعاتی است. زیرساخت اطلاعاتی داخلی كه باید در شبكه ملی اطلاعات ایجاد می شد فراهم نشده و جدای از مشكلات فنی، به سبب همین است كه این خدمات دهندگان نمی توانند سرویس مورد نظر را ارائه دهند.
همینطور یكی از مواردی كه وزارت ارتباطات همواره به آن تاكید داشته، افزایش میزان ترافیك داخلی در مقایسه با ترافیك خارجی بوده است. درحالی كه یكی از اهداف راه اندازی شبكه ملی اطلاعات، هدایت مردم به استفاده بیش تر از اینترنتی بود كه سرورهای داخلی تامین كننده آن هستند، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو دوره گذشته همواره از رشد ترافیك داخلی خبر دادند.
تنها ۲۰ درصد ترافیك اینترنت، داخلی است
در آخرین آمار هم میزان ترافیك داخل به خارج را ۴۰ به ۶۰ اعلام كردند، اما شورایعالی فضای مجازی اعتقاد دارد بر اساس گزارش كتبی كه اپراتورهای ارتباطی ارائه داده اند، این اعداد صحیح نیست و ۲۰ درصد ترافیك مصرفی كاربران داخلی است و ۸۰ درصد ترافیك مربوط به استفاده از سایت های خارجی است، در صورتیكه اگر شبكه ملی اطلاعات پیشرفت كاملی داشت عمده این ترافیك باید داخلی می بود.
البته به تازگی سیدجمال هادیان -رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- به مواردی كه هر یك از مسئولان وزارت ارتباطات همواره به آن تاكید داشتند اشاره كرده و در پاسخ به انتقاداتی كه درباره میزان پیشرفت پروژه شبكه ملی اطلاعات مطرح می شود، اظهار داشت: شبكه ملی اطلاعات شامل سه لایه است؛ لایه زیرساخت كه فنی است و وظیفه اصلی وزارت ارتباطات شمرده می شود و حدودا به نقطه قابل قبول رسیده است. لایه دوم، خدمات است كه بخشی بر عهده وزارت ارتباطات و بخشی دیگر به عهده بخش خصوصی و دولتی است كه باید سامانه های مختلف را بر شبكه ملی اطلاعات مستقر كنند.
هادیان با بیان این كه پاشنه آشیل شبكه ملی اطلاعات، حوزه تولید محتواست، اظهار نمود: با توجه به این كه ما در كشور، ۸۴ نهاد حاكمیتی تولید محتوا داریم و علاوه بر آن، صدها موسسه خصوصی وجود دارد كه در عرصه تولید محتوا فعالند اما به لحاظ محتوا كمتر از دو درصد محتوای فارسی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی را در شبكه ملی اطلاعات داریم. این در شرایطی است كه نهادهای تولیدكننده محتوا می توانند با یك هم افزایی، این چند درصد را چندبرابر كرده و محتوای مناسب هم برای شبكه تولید كنند.
در نهایت بنظر می رسد باید بازبینی جدی در این مورد وجود داشته باشد و این دوگانگی درباره میزان پیش رفتن یا نرفتن زیرساختها با ایجاد یك روش علمی و فنی و مهندسی برای پیشبرد این «ابرپروژه ملی» از بین برود و به این پرسش پاسخ داده شود كه آیا معماری این شبكه، همان گونه كه اعضای شورایعالی فضای مجازی انتظار دارند تهیه شده و اگر طبق ادعای وزارت ارتباطات همین حالا هم موجود است، آنرا زودتر ارائه نمایند.1398/07/15
11:26:16
5.0 / 5
4199
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
IT File دانلود فایل
itfile.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانلود فایل محفوظ است

دانلود فایل

دانلود و اشتراک گذاری فایل