نظام رتبه بندی جهانی 2019-ISC رونمایی شد

حضور ۴۳ دانشگاه از ایران در رتبه ­بندی جهانی ISC

حضور ۴۳ دانشگاه از ایران در رتبه ­بندی جهانی ISC

دانلود فایل: نظام رتبه بندی جهانی 2019-ISC با حضور دكتر محمدجواد دهقانی رئیس مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری رونمایی و نتایج آن منتشر گردید.


به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، دكتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در مراسم رونمایی از نظام رتبه بندی جهانی 2019-ISC كه با حضور معاون پژوهشی مركز منطقه ای و همین طور ISC، سایر مدیران هر دو سازمان و نماینده استانداری فارس، دكتر رزمجو مشاور استاندار در امور دانشگاه ها انجام گرفت، اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) از ۹ سال پیش با ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشكیل گروه پژوهشی رتبه بندی عملاً ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی كشور را با شاخص ها و معیارهای مصوب انجام داده و پس از گذشت چندین سال متوالی عملاً در سطح ملی به یك مرجع در این عرصه تبدیل گشته است. هر ساله گزارش رتبه بندی دانشگاه­ ها و مؤسسات پژوهشی كشور بوسیله وبگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، رسانه­ های گروهی و نیز در چارچوب كتاب رسمی به رؤسا و مدیران دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و جامعه علمی كشور، اطلاع رسانی می شود.
دهقانی اظهار نمود: رهبر معظم انقلاب در دیدار ماه رمضان سال جاری با (دانشگاهیان) بر لزوم «ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها» صحبت فرموده و بر تعیین معیارها و شاخص ها و نیز مزیت های لازم برای رتبه بندی به منظور ارتقای كیفی دانشگاه ها و ایجاد رقابت مثبت تاكید و به رصد و پایش كردن كشورهایی كه نیت ما پیشی گرفتن علمی از آنهاست، سفارش فرمودند.
وی اضافه كرد: در همین راستا و به منظور مقایسه حركت علمی و عملكرد دانشگاه های كشور در سطح بین المللی و با عنایت به تجارب باارزش گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در زمینه رتبه بندی دانشگاه ­ها در سطح ملی، از سال قبل دو نوع رتبه بندی جدید در سطح بین المللی با عنوان "رتبه بندی جهانی ISC" یا (ISC world University rankings) و نیز "رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام"(ISC Islamic world university rankings) با تصویب شورای راهبری ISC و تاكید وزیر علوم، بعنوان رئیس شورای راهبری در دستور كار قرار گرفت. یكی از مهمترین دستاوردهای انجام رتبه بندی جهانی، ایجاد یك پایگاه داده از جزئیات كامل اطلاعات علمی و پژوهشی كشورها و دانشگاه های تراز اول دنیا است كه در نتیجه آن امكان برنامه ریزی و تهیه نقشه راه به منظور دستیابی به اهداف و چشم انداز كشور و نیز دانشگاه های كشور در سطح بین المللی وجود خواهد داشت.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: رتبه بندی ­هایی كه در سطح جهان انجام می­ گیرد، غالباً تلفیقی از اطلاعاتی است كه مؤسسات مجری رتبه بندی تهیه می ­كنند و اطلاعاتی كه برمبنای خوداظهاری دانشگاه ­ها به این مؤسسات ارائه می ­شود. در نهایت با استفاده از این داده ها رتبه دانشگاه ها محاسبه و اعلام می ­شود، بدون اینكه دانشگاه ها از جزئیات این داده ­ها و نحوه محاسبه آنها اطلاعات دقیقی در دست داشته باشند. عدم دسترسی به این اطلاعات موجب می ­شود كه سیاست گذاران آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها نتوانند چگونگی عملكرد دانشگاه ها را در شاخص ­های مختلف بدانند.
دهقانی افزود: در "رتبه بندی جهانی ISC" یك بانك اطلاعاتی جامع از داده های دانشگاه های جهان و دانشگاه های ایران بدست می آید كه با استفاده از این بانك اطلاعاتی می ­توان برنامه های كوتاه مدت و طولانی مدت برای دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور تدوین كرد.
وی اضافه كرد: از طرف دیگر با عنایت به دریافت بخش هایی از اطلاعات مراكز و دانشگاه ها در چارچوب خوداظهاری، اطمینان كاملی از مجموعه داده ها و نیز امتیازهای محاسبه شده توسط موسسه های رتبه بندی وجود ندارد، حال اینكه داده ­های گردآوری شده در نظام رتبه بندی جهانی ISC از صحت و سقم بالاتری برخوردار بوده؛ برای اینكه علاوه بر نهایت دقت در جمع آوری، حدودا بیشتر داده ها مستقلا از پایگاه های معتبر بین المللی جمع آوری شده و عاری از خوداظهاری بوده و پس مشكلات مربوط به عدم مستندسازی و راستی آزمایی در آن وجود ندارد.
وی اظهار داشت: "رتبه بندی جهانی ISC" به منظور رتبه بندی دانشگاه ­های جهان در معیارهای خود، مهم­ترین ماموریت دانشگاه­ ها كه عبارتند از پژوهش، آموزش، نوآوری و فعالیت­ های بین ­المللی را در نظر می­ گیرد و بر این اساس دانشگاه ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می ­دهد، نكته مهم در معیارهای این رتبه بندی این است كه بعد كیفی و كمی پژوهش هم­زمان با هم مورد بررسی قرار می ­گیرند. با گردآوری داده ­ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بدون خوداظهاری دانشگاه ها از سراسر جهان، پایگاه داده موثق و معتبری شكل خواهد گرفت كه می توان از آن در جهت سیاست گذاری­ های پژوهشی و بررسی موقعیت دانشگاه های ایران در سطح جهان استفاده نمود. "رتبه بندی جهانی ISC" می­ تواند نقش مهمی در سوق دادن دانشگاه ­های ایران به سمت دانشگاه ­های تراز جهانی داشته باشد.


روش شناسی رتبه بندی
دهقانی در ادامه اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیارهای خود، مهم ترین ماموریت دانشگاه ها كه عبارتند از پژوهش ( با وزن ۶۰ درصد)، نوآوری (با وزن ۱۵ درصد)، آموزش ( با وزن ۱۰ درصد) و كارهای بین المللی (با وزن۱۵ درصد) را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه های كشورهای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. در "رتبه بندی دانشگاه های جهان ISC "، دانشگاه هایی مورد بررسی قرار می گیرند كه حداقل ۸۵۰ مدرك در سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۵ در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه بندی از پایگاه های اطلاعاتی USPTO، WoS، Incite گردآوری شده است.
وی افزود« معیار پژوهش شامل پنج شاخص حجم پژوهش، تعداد استناد به مقالات و تاثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به كل جهان و تعداد مقالاتی است كه در نشریات برتر به چاپ رسیده اند. بازه زمانی سه ساله ۲۰۱۷-۲۰۱۵ در این شاخص ها همچون تعداد كل انتشارات هر دانشگاه در بازه زمانی سه ساله، تعداد كل استنادات به مقالات انتشار یافته، تاثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به كل جهان، تعداد مقالات با كیفیت دانشگاه (نشریات Q1، مجلات نیچر، ساینس و لیست نشریات نیچر ایندكس) است.
در جدول زیر شاخص­ های مورد استفاده در "رتبه بندی جهانی ISC" نشان داده شده است:


در "رتبه­ بندی جهانی 2019- ISC" تعداد ۲۰۰۵ دانشگاه از سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته و رتب ه­بندی شده ­اند. جدول زیر دانشگا های حاضر در رتبه ­بندی جهانی 2019- ISC " را به تفكیك قاره در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نشان میدهد.

تعداد دانشگاه های قاره های مختلف در نظام رتبه بندی بین المللی -2019-ISCسرپرست ISC اظهار داشت: از كشور جمهوری اسلامی ایران ۴۳ دانشگاه در " رتبه ­بندی جهانی ۲۰۱۹- ISC " حضور داشته اند. برمبنای ماموریت ­های دانشگاه­ ها، تعداد ۲۳ دانشگاه جامع كشور در این رتبه بندی حضور دارند. دانشگاه های جامع حاضر در این رتبه بندی عبارت از: دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، گیلان، اصفهان، بوعلی سینا، رازی، سمنان، كاشان، یزد، شهید باهنر كرمان، مازندران، ارومیه، یاسوج، الزهرا (س)، بین المللی امام خمینی (ره)، شاهد، شهید چمران اهواز، شهركرد و دانشگاه محقق اردبیلی است. از دانشگاه های علوم پزشكی نیز ۱۲ دانشگاه، دانشگاه های علوم پزشكی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد، تبریز، بقیةالله، شیراز، مازندران، جندی شاپور اهواز، كرمان و كرمانشاه قرار دارند. از دانشگاه های صنعتی نیز ۸ دانشگاه، دانشگاه های صنعتی اصفهان، شریف، امیركبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، سهند و شاهرود در این نظام رتبه بندی قرار دارند.
در جدول زیر تعداد و رتبه ­های دانشگاه های ایران در رتبه­ بندی جهانی ISC و نیز در سطح كشور نشان داده شده است.بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه هایی كه رتبه بندی آنها در بازه یكسان هستند، همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذكر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی ISC برمبنای حروف الفبا (به لاتین) است. بدین سبب دانشگاه های تهران و علوم پزشكی تهران در رتبه اول، دانشگاه های صنعتی اصفهان، علوم پزشكی شهید بهشتی، صنعتی شریف و تربیت مدرس در رتبه سوم و سایر دانشگاه ها نیز در بازه های یكسان هم رتبه هستند.
جایگاه دانشگاه های جهان در رتبه بندی 2019 ISC
دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ISC 2019، تعداد ۲۰۰۵ دانشگاه برتر از ۹۹ كشور و ۶ قاره دنیا وجود دارند.
وی افزود: در رتبه بندی ISC 2019، سه دانشگاه هاروارد، استنفورد و انستیتوی فناوری ماساچوست MIT در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.
دانشگاه های جان هاپكینز، میشیگان، كلمبیا، تسینگ هوا (از كشور چین)، انستیتوی فناوری كالیفرنیا، دانشگاه پنسیلوانیا به ترتیب در رتبه های ۴ الی ۹ و دانشگاه های دوك و واشنگتن سیاتل به صورت مشترك در رتبه ۱۰ دنیا قرار گرفته اند. در میان ۱۰ دانشگاه برتر جهان ۱۰ دانشگاه از كشور ایالات متحده آمریكا و یك دانشگاه از كشور چین بوده اند.
كشور آمریكا با ۳۰۱ دانشگاه، چین ۲۷۶ دانشگاه، ژاپن ۱۱۵ دانشگاه، انگلستان ۹۷ دانشگاه، تركیه ۷۲ دانشگاه، فرانسه و آلمان هر كدام با ۷۱ دانشگاه، هند ۷۰ دانشگاه، ایتالیا ۶۳، كره جنوبی ۵۹ دانشگاه، برزیل ۵۷ دانشگاه، اسپانیا ۵۲ دانشگاه، ایران ۴۳ دانشگاه، كانادا و لهستان هر كدام با ۴۲ دانشگاه، در این رتبه بندی حضور داشته اند.
بهترین رتبه بین المللی دانشگاه های برتر دنیا در كشورهای آمریكا رتبه یك، چین رتبه ۷، انگلستان رتبه ۱۲، كانادا رتبه ۱۸، ژاپن رتبه ۱۹، دانمارك رتبه ۲۴، سوئیس رتبه ۲۶، كره جنوبی رتبه ۳۰، سنگاپور رتبه ۳۴، استرالیا رتبه ۳۶، فرانسه رتبه ۳۹، آلمان رتبه ۴۳، بلژیك رتبه ۴۸، تایوان رتبه ۵۷، هلند رتبه ۶۰، عربستان سعودی رتبه ۶۳، هنگ كنگ رتبه ۶۵، اسپانیا رتبه ۷۰، سوئد رتبه ۸۵ و برزیل رتبه ۸۷ بوده است.
جایگاه دانشگاه های كشورهای آسیایی در رتبه بندی 2019 ISC
كشور چین با دانشگاه تسینگ هوا و كشور ژاپن با دانشگاه توكیو كه به ترتیب در رتبه های ۷ و ۱۹ قرار دارند، بهترین رتبه های دانشگاه های آسیا را از آن خود كرده اند.
بهترین رتبه دانشگاه های كشورهای كره جنوبی رتبه ۳۰، سنگاپور رتبه ۳۴، تایوان رتبه ۵۷، عربستان سعودی رتبه ۶۳، هنگ كنگ رتبه ۶۵، در رده های بعد قرار دارند.
جایگاه دانشگاه های كشورهای اسلامی در رتبه بندی 2019 ISC
سرپرست ISC اظهار داشت: در رتبه بندی سال 2019 ISC از نظر تعداد دانشگاه ها، تركیه با ۷۲ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است. در میان سایر كشورهای اسلامی، ایران با ۴۳ دانشگاه، مالزی با ۲۱ دانشگاه، مصر ۱۸ دانشگاه، اندونزی و پاكستان هر كدام با ۱۳ دانشگاه، عربستان سعودی ۱۲ دانشگاه، الجزایر و تونس هر كدام با ۷ دانشگاه، نیجریه ۶ دانشگاه و مراكش ۵ دانشگاه، امارات متحده عربی ۴ دانشگاه، لبنان، قطر، اردن، بنگلادش، قزاقستان و قطر هر كدام با ۲ دانشگاه و سایر كشورهای اوگاندا، عمان، كویت، كامرون، عراق، سنگال و سودان هر كدام با یك دانشگاه در این رتبه بندی قرار گرفته اند.
در میان دانشگاه های برتر كشورهای اسلامی، عربستان سعودی در رتبه ۶۳، مالزی در بازه ۳۰۰-۲۵۱، مصر در بازه ۴۵۰-۴۰۱، ایران و تركیه در بازه ۵۰۰-۴۵۱، لبنان و قطر در بازه ۶۰۰-۵۰۱ و پاكستان در بازه ۷۰۰-۶۰۱ بهترین رتبه جهانی را كسب كرده اند.
در مجموع تنها ۸ دانشگاه از میان كشورهای اسلامی دارای رتبه زیر ۵۰۰ بوده اند. این در حالیست كه طبق برنامه ۱۰ ساله علم، نوآوری و فناوری كشورهای اسلامی عضو (OIC مصوب ۲۰۱۷ در قزاقستان) لازم است تا سال۲۰۲۶، تعداد ۵۰ دانشگاه از كشورهای اسلامی در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند. بنا بر این باید كوشش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این كشورها صورت گرفته تا علاوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی كسب كنند.
منبع:

1398/09/24
23:07:18
5.0 / 5
4460
تگهای خبر: دانشگاه , فناوری , كتاب , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
IT File دانلود فایل
itfile.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانلود فایل محفوظ است

دانلود فایل

دانلود و اشتراک گذاری فایل