در گفت وگو با دانلود فایل مطرح شد

تشریح آزمون های تشخیصی کووید 19

تشریح آزمون های تشخیصی کووید 19

به گزارش دانلود فایل استاد بیوشیمی دانشگاه تهران آزمون های تشخیصی کووید 19 را تشریح و اشاره کرد: تنها راه و امکان مقابله کارآمد با شرایط حاضر و پیش گیری از بحران های مشابه در آینده کشور، تقویت زیرساخت های علمی و خصوصاً علوم پایه بعنوان اولویت ملی است.


دکتر مهران حبیبی رضائی، استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با ایسنا، درباره جزییات و قابلیت های روش های تشخیصی موجود کووید ۱۹ اظهار نمود: ویروس سارس کوو ۲ بعنوان عامل مبتلاشدن به بیماری تنفسی کووید ۱۹ برای متجاوز از دو سال جامعه بشری را درگیر خود کرده است، ضمن اینکه مسبب بیش از چهار و نیم میلیون مرگ در سطح جهان بوده، تا حالا اثرات عمیق اقتصادی، فرهنگی، آموزشی هم بر جا گذاشته است.
وی تنها راه و امکان مقابله کارآمد با شرایط حاضر و پیش گیری از بحران های مشابه در آینده کشور را، تقویت زیرساخت های علمی و خصوصاً علوم پایه بعنوان اولویت ملی برشمرد.
این استاد بیوشیمی دانشگاه تهران اضافه کرد: در صورتیکه انواع آزمون ها برای کووید ۱۹ وجود دارد، یکی از سوالات متداول نزد مردم، انتخاب بین انواع آزمون های موجود است.
حبیبی رضائی افزود: در پاسخ به این پرسش به زبان ساده، روش های آزمون کووید ۱۹ را برمبنای جزء زیستی مورد شناسایی در سه گروه شامل ماده ژنتیکی ویروس، آنتی ژن و آنتی بادی دسته بندی می کنند.
در تست طلایی کووید ۱۹ جزء زیستی هدف ماده ژنتیکی ویروس است
وی اشاره کرد: در گروه نخست که حساس ترین روش موجود محسوب شده و بدین جهت روش استاندارد طلایی برای آزمایش ویروس می باشد، جزء زیستی هدف ماده ژنتیکی ویروس می باشد که برای تشخیص حضور یا عدم حضور ویروس استفاده می شود.
این استاد بیوشیمی دانشگاه تهران اشاره کرد: آزمون های مزبور بعنوان آزمون های تکثیر اسید نوکلئیک(یا سرواژهNAAT) و به طور رایج واکنش زنجیره ای پلیمراز موسوم به RT-PCR روی نمونه سواپ حلقی آنجا استوار است، با این وجود ادامه کار باید در محیط آزمایشگاهی صورت گیرد.
دکتر حبیبی رضائی اظهار داشت: کیفی بودن نتایج به همراه زمان بر بودن آزمون، از معایب این روش است. گروه دوم شامل روش هایی است که در آنها پروتئین های سطح ویروس بعنوان آنتی ژن شناسایی می شوند.
آزمون های آنتی ژنی معروف به آزمون های تشخیص فوری کووید هستند
وی ادامه داد: آزمون های آنتی ژنی موجود در بازار به آزمون های تشخیص فوری موسومند. انجام این گروه از آزمون ها مستلزم محیط آزمایشگاهی نیست. بااینکه آزمون های سریع به اندازه آزمایش PCR دقیق نیستند، با این وجود بعنوان یکی از ابزارهای مقابله با همه گیری کووید باارزش تلقی می شوند.
تست های سوم شامل تشخیص آنتی بادی های تولیدشده مقابل پروتئین های سطح ویروس هستند
این استاد بیوشیمی دانشگاه تهران اشاره کرد: گروه سوم شامل روش های تشخیص آنتی بادی های تولید شده در بدن مقابل پروتئین های سطح ویروس هستند. آزمون های اخیر نشان می دهند که آیا فرد در معرض ویروس بوده و آیا سامانه ایمنی مقابل آن فعال گردیده است یا خیر؟
دکتر حبیبی رضائی اشاره کرد: باتوجه به نیاز مبرم و اهمیت موضوع، امروزه شاهد روند فزاینده توجه و سرمایه گذاری روی روش های سریع، برخوردار از دقت و حساسیت بالا، منتج به نتایج کمی و برخوردار از قابلیت تشخیص نقطه مراقبت(POC) و ارزان، هستیم. بدین جهت پژوهشگران همیشه در پی نوآوری و ساخت سامانه های تشخیصی شامل کیت ها و سنسورهای تشخیصی برخوردار از خاصیت های اشاره شده هستند.
وی ادامه داد: میزان موفقیت در این راه در گرو همکاری و همراهی نظام ها و تخصص های مختلف همچون علوم زیستی، الکترونیک، نانو تکنولوژی، رایانش و محاسبات تحلیلی و نظایر در قالب ساختار و نظام پژوهشی منسجم و کارآمد است.
این استاد بیوشیمی دانشگاه تهران اظهار داشت: به عبارت دیگر کاربرد علوم در جهت تامین نیازمندی های تشخیصی و دستیابی به تکنولوژی زیست سنسورهای معتبر تشخیص ویروس سارس کوو ۲ و موارد مشابه دیگر، مستلزم جریان پیوسته علوم پایه در واحدهای پژوهشی و تولیدی است.
تأکید بر ضرورت استفاده از معادل های دیگر واژه تکنولوژی
دکتر حبیبی رضائی افزود: در این مورد سوءتفاهمی رخ داده است و فرآیندهای مشابه را تحت عنوان «فناوری» طراحی و ساخت قلمداد می کنند، در صورتیکه واژه «فناوری» گویای همراهی علوم پایه با کاربرد نیست و پس شاید باید برای واژه «تکنولوژی» استفاده از معادل های دیگر مانند فن شناسی و نظایر آن مورد توجه قرار گیرد.
این استاد بیوشیمی دانشگاه تهران اضافه کرد: اساس کار سنسورهای زیستی الهام گرفته از طبیعت مانند آنچه در سامانه های بویایی داریم، است. یک سنسور زیستی به زبان ساده بر سه جزء "شناساگر زیستی برای شناسایی و اتصال اختصاصی به مولکول هدف"، "مبدل پیام در جهت تبدیل پروسه اتصال زیستی به پیام فیزیکی قابل مشاهده و سنجش مانند پیام های الکتریکی، نوری و نظایر آن ها" و "جزء پردازشگر برای تحلیل پیام های به وجود آمده در نتیجه اتصال اختصاصی"، استوار است.
انتخاب مولکول هدف متناسب با جزء شناساگر مهم ترین چالش در ایجاد سنسورهای زیستی
دکتر حبیبی رضائی اشاره کرد: یکی از چالش های این حوزه انتخاب مولکول هدف و متناسب با آن انتخاب جزء شناساگر مناسب برای تامین امکان اتصال با قدرت کافی جهت ایجاد پیام فیزیکی قابل تشخیص می باشد.
وی اشاره کرد: در سنسورهای زیستی علاوه بر اینکه امکان شناسی توالی های اسید نوکلئیک عامل بیماری زا با بهره گیری از جزء شناساگر با بهره گیری از توالی مکمل آنها وجود دارد، با این وجود در بیشتر موارد برای تامین هدف تشخیصی، پروتئین های سطح ویروس بعنوان هدف اتصال به جزء شناساگر انتخاب می شوند.
این استاد بیوشیمی دانشگاه تهران افزود: مهم ترین پروتئین شاخص در سطح ویروس سارس که در سنسورهای زیستی بعنوان هدف شناسائیی اختصاصی انتخاب می شود یک پروتئین برآمده از سطح پوشش ویروس با سه رشته ساختمانی همراه شده با هم است که با ایجاد زواید حدود ۱۵ نانومتری در سطح ویروس موسوم به پروتئین سیخی یا S، مسئول شکل تاجی ویروس می باشد.
اسید نوکلئیک ویروسی مستعد جهش های فراوان است
دکتر حبیبی رضائی اضافه کرد: اسید نوکلئیک ویروسی مستعد جهش های فراوان است و ژن مربوط به پروتئین سیخی نیز دستخوش جهش می شود که نتیجه آن تغییر ساختار این پروتئین در انواع جهش یافته و در نتیجه تغییر تمایل اتصالی آن به گیرنده های میزبان و نیز جزء شناساگر در حسگرها خصوصاً زیست سنسورهای آنتی ژنی و در نهایت بروز وضعیت منفی کاذب در آزمون های مربوطه است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران توضیح داد: هم اکنون در دنیا بیماری زایی چهارسویه کرونا آلفا(چینی)، بتا(بریتانیایی)، گاما(برزیلی) و دلتا (هندی) بیشتر از جهش های دیگر مورد توجه بوده است و کشور ما تا حالا مجموعه ای از این سویه ها را بجز نوع گاما یا برزیلی تجربه کرده است. از میان جهش های مزبور، قدرت اتصال و در نتیجه سرایت پذیری و بیماری زایی نوع دلتا بیشتر بوده است. در نتیجه برای حفظ دقت و حساسیت زیست سنسورهای مورد استفاده حتی در یک سنسور با تکنولوژی مبدل یا تبدیل پیام معین، باید مبتنی بر قابلیت های علوم پایه، قابلیت جزء شناساگر در اتصال به مولکول هدف تحت پایش و اصلاح مستمر باشد.
همکاری دانشگاه تهران و علوم پزشکی در قالب کنسریوم دانشگاهی
دکتر حبیبی رضائی، بعنوان مسئول کارگروه کیت ها و زیست سنسورهای کنسرسیوم دانشگاهی مقابله با کووید ۱۹ اظهار نمود: از شروع مواجهه جهانی و کشوری با پاندمی ویروس سارس کو ۲، دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به ایجاد شورای راهبری مقابله با کووید ۱۹ کرد که فعالیت آن در قالب کنسرسیوم دانشگاهی و در جهت ایجاد زیرساخت های لازم با استقبال و همکاری سایر دانشگاه های پیشرو مستقر در تهران، پی گیری می شود.
وی اشاره کرد: در نتیجه این اقدام، کارهای پژوهشگران دانشگاهی باوجود همه محدودیت ها و هم سو با اولویت های ملی با رویکرد تامین شرایط مقابله با بحران جاری و پیشگویی و پیشگیری روزآمد بحران های مشابه در آینده، قرار گرفته است. قسمتی از کارهای مزبور، در قالب کارگروه تخصصی با ماموریت طراحی و ساخت کیت ها و زیست سنسورهای تشخیصی مبتنی بر تکنولوژی های پیشرفته تبدیل پیام بوده است.
این استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه پزشکی امروز مبتنی بر رویکرد تشخیص و پیشگویی، پیشگیری، شخصی سازی و همکاری نظام‎های علمی است، تصریح کرد: برای مقابله با بیماریهای نوپدید در آینده مانند آنچه اکنون درباب کووید ۱۹ با آن مواجه هستیم و موارد دیگر، باید پرداختن به دانش اولویت ملی تلقی شود.
تأکید بر ضرورت لطمه شناسی ساختاری و عملکردی نظام پژوهشی کشور
دکتر حبیبی رضایی همین طور در دستور کار گرفتن به هنگام و بنیادین تشخیص موانع و به عبارتی لطمه شناسی ساختاری و عملکردی نظام پژوهشی کشور را ضروری برشمرد و در ادامه اقدام دراین زمینه به ویژه در بزنگاه تاریخی حاضر را سفارش کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که بوسیله بازبینی یا ایجاد ساختارهای پژوهشی منسجم، ضمن فراهم کردن بیش از پیش امکان عبور از بحران حاضر و پیش گیری از بروز بحران های مشابه در آینده، زمینه سربلندی، سعادتمندی و تحقق فردای بهتر برای ایران عزیزمان خواهیم بود.
منبع:

1400/06/19
13:36:26
5.0 / 5
179
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
IT File دانلود فایل
itfile.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانلود فایل محفوظ است

دانلود فایل

دانلود و اشتراک گذاری فایل