اجبار قانونی برای برچسب گذاری محصولات تراریخته

اجبار قانونی برای برچسب گذاری محصولات تراریخته

به گزارش دانلود فایل مشاور بیوتكنولوژی رییس سازمان محیط زیست ضمن پاسخگویی به برخی انتقادات درباره واگذاری مرجعیت كنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد كشاورزی، واگذاری مسئولیت «جف» به سازمان محیط زیست را یك فرصت برای دریافت تسهیلات مالی بین المللی دانست و اظهار داشت: متاسفانه میزان دریافت اعتبارات مالی از «جف» توسط كشور ما حتی از افغانستان هم پایین تر است.به گزارش دانلود فایل به نقل از ایسنا، نیره خوش خلق سیما در نشست خبری شورای ملی ایمنی زیستی كه امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار نمود: كنوانسیون تنوع زیستی مهم ترین كنوانسیون بین المللی است كه به منظور حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی بوجود آمده است. یكی از وظایف مهم این كنوانسیون استفاده از تنوع زیستی در جهت حفظ منافع نسل های كنونی و آینده است.

وی با اشاره به این كه از ۲۲ سال پیش كشور ما به عضویت كنوانسیون تنوع زیستی در آمده است، اظهار داشت: طی ۲۲ سال قبل مسئولیت این كنوانسیون بر عهده وزارت امور خارجه كشور ما بود و در تصمیم جدید دولت مرجعیت این كنوانسیون به وزارت جهاد كشاورزی سپرده شده است.

خوش خلق سیما در پاسخ به برخی انتقادات در مورد واگذاری مرجعیت كنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد كشاورزی اظهاركرد: طی ۲۲ سال قبل تنها یك مرتبه نماینده محیط زیست در جلسات كنوانسیون تنوع زیستی حضور پیدا كرده بود و صندلی محیط زیست همواره در كنوانسیون تنوع زیستی خالی بود. امسال دكتر امیدی نیا - معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست - بعنوان نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در كنوانسیون تنوع زیستی حاضر شد.

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی با بیان این كه پروتكل «كارتاهینا» بعنوان زیر مجموعه كنوانسیون تنوع زیستی شكل گرفته است، اظهار داشت: مرجع ملی این پروتكل وزارت جهاد كشاورزی است و اگر هم نماینده ای از این وزارتخانه در كنوانسیون تنوع زیستی حاضر شود، ایرادی ندارد.

خوش خلق سیما با تاكید بر اینكه كار گروه ایمنی زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تدوین آیین نامه و دستورالعمل های لازم برای نظارت بر واردات و تولید محصولات تراریخته تشكیل شده است، اظهار داشت: ارزیابی ریسك محصولات تراریخته در كار گروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد. نتایج بررسی های این كار گروه به وزارت جهاد كشاورزی و وزارت بهداشت اعلام می گردد.

وی با تاكید بر این كه سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از كار گروه ایمنی زیستی بر واردات محصولات تراریخته نظارت كامل دارد، اظهار نمود: این سازمان ارزیابی های وزارت جهاد كشاورزی را در مورد این محصولات بررسی و نظر خویش را درباره آنها اعلام می كند.

مشاور بیوتكنولوژی رئیس سازمان حفاطت محیط زیست با اشاره به فعالیت كمیته صدور مجوز واردات و رها سازی محصولات تراریخته در وزارت جهاد كشاورزی، اظهار داشت: از سال ۹۴ این كمیته با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف همچون وزارت علوم، وزارت بهداشت و دفتر محیط زیست وزارت جهاد كشاورزی و سایر بخش های مرتبط این وزارتخانه تشكیل شده است. تا پیش از تشكیل این كمیته تمام محصولات تراریخته بدون هیچ نظارتی وارد كشور می شد.

خوش خلق سیما با اشاره به روند صدور مجوز واردات محصولات تراریخته به كشور اظهار داشت: بر مبنای آیین نامه های كمیته صدور مجوز واردات و رهاسازی محصولات تراریخته، هر محصولی برای ورود به كشور حتما باید اجازه واردات آن در چهار كشور اروپایی صادر شده باشد، همینطور كشور مبدا حتما باید خودش مصرف كننده آن محصول باشد و اجازه كشت محصول را در كشور خودش بدهد. افزون بر اینها این محصول باید به كشورهای پیشرفته همچون ژاپن، كانادا، استرالیا، روسیه و آمریكا وارد، كشت و مصرف شده باشد.

وی با بیان این كه دو آزمایشگاه مجهز و پیشرفته در كشور برای ردیابی و آنالیز ریسك محصولات تراریخته داریم، اظهار داشت: یك آزمایشگاه برای وزارت علوم و دیگری برای وزارت جهاد كشاورزی است كه هر دو مسائل مختلف مربوط به محصولات تراریخته را رصد می كند و از همه محصولات وارداتی نمونه برداری می كنند.

خوش خلق سیما با اشاره به واگذاری مرجعیت كنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد كشاورزی، تصریح كرد: این مورد فرصت و ماموریت هایی را برای سازمان محیط زیست هم بوجود می آورد.

وی در ادامه با اشاره به این كه مرجعیت جف (تسهیلات جهانی محیط زیست) به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده است، اظهار داشت: «جف» بودجه بسیار خوبی در اختیار دارد كه برای حفظ زیر ساخت های محیط زیست به كشورها عرضه می دهد.

مشاور بیوتكنولوژی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه كرد: تابحال «جف» برای پرداخت تسهیلات مالی به كشورها در حوزه محیط زیست هفت فاز را اجرا كرده است كه در كشور ما تنها از فاز یك و فاز چهار استفاده شده و متاسفانه جهت استفاده از تسهیلات مالی سایر فازهای «جف» پروژه ای از جانب ایران تحویل داده نشده است.

خوش خلق سیما همینطور در پاسخ به انتقادات، اظهار نمود: اتفاقا كسی كه بیشترین مخالفت را با واگذاری مرجعیت «جف» از وزارت امور خارجه به سازمان محیط زیست داشت، خانم معصومه ابتكار – رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست - بود. او این طور مطرح می كرد كه وضعیت سیاسی كشور ما به شكلی است كه بهتراست مرجعیت ملی (فوكال پوینت) «جف» بر عهده وزارت امور خارجه باشد.

وی افزود: این در حالی است كه سازمان محیط زیست بعنوان یك نهاد غیر سیاسی بهتر می تواند اعتبارات «جف» را به منظور تقویت زیرساخت های محیط زیستی دریافت كند.

مشاور بیوتكنولوژی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح كرد: طی ۲۲ سال قبل كه ایران به «جف» ملحق شده است، تنها ۱۷۰ میلیون دلار تسهیلات مالی دریافت كرده ایم این در حالیست كه برزیل ۸۳۶ میلیون دلار، فیلیپین ۵۹۲ میلیون دلار، هند ۷۳۴ میلیون دلار، مصر ۴۸۴ میلیون دلار، آرژانتین ۳۹۴ میلیون دلار، تركیه ۳۱۹ میلیون دلار و افغانستان ۱۹۶ میلیون دلار دریافت كرده است.

وی تصریح كرد: متاسفانه كشور ما حتی از افغانستان هم تسهیلات مالی كمتری از «جف» دریافت كرده است. این در شرایطی است كه ما حق عضویت پرداخت می نماییم اما نتوانسته ایم از اعتبارات بین المللی در این حوزه به خوبی استفاده نماییم.

مشاور بیوتكنولوژی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تاكید بر اینكه تا زمانی كه وزارت بهداشت مجوز سلامت محصول تراریخته را ندهد، رهاسازی صورت نمی گیرد، اظهار داشت: برای مثال در مورد رهاسازی محصول تراریخته پنبه وزارت بهداشت اعلام نموده كه برای لوازم آرایشی و بهداشتی امكان استفاده از پنبه وجود دارد اما مجوز استفاده خوراكی از پنبه را نداده است.

وی افزود: وزارت بهداشت در بررسی های اولیه اعلام نموده كه رهاسازی پنبه تراریخته هیچ مخاطره ای ندارد و سلامت استفاده از آنرا برای مصارف بهداشتی تایید كرده است و برای مصرف خوراكی هم نیاز به بررسی دیگری دارد. وزارت جهاد كشاورزی اعلام نموده است كه وزارت بهداشت نظر قطعی خویش را در مورد استفاده از پنبه دانه ها در روغن های خوراكی عرضه نماید.

خوش خلق سیما در مورد برچسب گذاری محصولات تراریخته در كشور اظهار داشت: از دی ماه سال قبل وزارت بهداشت مكلف شده است كه برچسب گذاری محصولات تراریخته را انجام دهد. قانون هم روی این مورد تاكید دارد. از نظر ما علاوه بر برچسب گذاری محصولات تراریخته حتما باید میزان سموم باقیمانده در محصولات غذایی هم مشخص شود و مردم نسبت به آن آگاهی داشته باشند.

دبیر شورای ایمنی زیستی همینطور تصریح كرد: باید در مورد سلامت محصولات تراریخته به مردم اطمینان دهیم. برای همین هم باید ریزبینی ها و دقت كامل در صدور مجوز تولید این محصولات صورت گیرد.

وی در انتها اظهار نمود: ۱۵۰ هزار هكتار پایلوت كاشت گیاهان مقاوم به شوری در مناطق مختلف كشور اجرا شده است كه حاشیه دریاچه ارومیه یكی از این مناطق است. در این پایلوت از گیاهان بومی كشور استفاده شده است.
1397/09/15
13:07:19
5.0 / 5
4339
تگهای خبر: پروژه , تكنولوژی , تولید , مجوز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
IT File دانلود فایل
itfile.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانلود فایل محفوظ است

دانلود فایل

دانلود و اشتراک گذاری فایل